DIOR 2022 圣诞广告大片

迪奥 2022 年圣诞节活动。 Dior 2022 年假期。故事作者 RUNWAY 杂志。 照片提供:DIOR / Elina Kechechiva。

迪奥 2023 早春系列

位于塞维利亚西班牙广场的 Dior Cruise 2023 度假村。 埃莱奥诺拉·德·格雷 (Eleonora de Gray) 的评论,主编 RUNWAY 杂志。