DIOR 2022 圣诞广告大片

迪奥 2022 年圣诞节活动。 Dior 2022 年假期。故事作者 RUNWAY 杂志。 照片提供:DIOR / Elina Kechechiva。

巴尔曼度假村 2023

奥利维尔的巴尔曼 Rousteing Resort 2023 作者 Eleonora de Gray,主编 RUNWAY 杂志。 照片提供:巴尔曼。